oneill

Reklamácia tovaru

Na všetok nami predávaný tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov. Táto záruka začína platiť v deň prevzatia zásielky objednávateľom.

 

Čo robiť v prípade reklamácie tovaru.

Tovar ktorý nám zašlete na reklamáciu musí byť očistený, zbavený všetkých prípadných nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť AULANKO, s.r.o. je oprávnená tovar určený na reklamáciu neprevziať pokiaľ nebude spĺňať hygienické štandardy alebo bude obsahovať nečistoty.

  • Poškodený tovar zabaľte tak aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu počas prepravy.
  • K tovaru pribaľte vyplnený reklamačný formulár, ktorý si môžete stiahnuť tu.
  • Balík nezasielajte na dobierku, takúto zásielku nevieme prevziať a bude vrátená k odosielateľovi.

Odporúčame balík pri vyššej cenovej hodnote zasielať poistený, v prípade poškodenia počas prepravy budete môcť balík reklamovať u prepravnej spoločnosti.

Adresa pre zaslanie:

AULANKO, s.r.o.

Jegorovova 37

Banská Bystrica

974 01

O vyriešení reklamácie vás budeme informovať e-mailom na zvolenú adresu najneskôr do 30 dní.

 

 

 

oneill